GIẢI PHÁP KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

Chính xác - Hiệu quả - Tin cậy

Đăng ký tư vấn

Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói

Ngày đăng: 18/11/2016

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Loại hình kinh doanh

Số lượng chứng từ

(Hóa đơn đầu vào + hóa đơn đầu ra)

Phí/ Tháng

(VNĐ)

 

 

 NGÀNH THƯƠNG MẠI, 
DỊCH VỤ

        Không có hóa đơn đầu ra

400.000 

        Từ 01 – 10 hóa đơn

800.000 

        Từ 11 – 20 hóa đơn

1.200.000 

        Từ 21- 30 hóa đơn

1.600.000 

 Thêm 20.000đ/tháng cho mỗi hóa đơn tăng thêm từ 31 hóa đơn trở lên

 

   NGÀNH SẢN XUẤT

XÂY DỰNG

         Không có hóa đơn đầu ra

400.000 

        Từ 01 – 10 hóa đơn

1.000.000 

        Từ 11 – 20 hóa đơn

1.400.000 

        Từ 21- 30 hóa đơn

1.800.000 

 Thêm 20.000 đ/tháng cho mỗi hóa đơn tăng thêm từ 31 hóa đơn trở lên

Ghi chú:

- Phí  làm quyết toán thuế  TNDN, TNCN cuối năm bằng 01 tháng phí.

- Giá trên chưa bao gồm Thuế GTGT và các loại thuế DN phải nộp cho Cơ quan thuế.

Khuyến mãi đặc biệt khi Quý khách ký HĐ dịch vụ 01 năm