GIẢI PHÁP KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

Chính xác - Hiệu quả - Tin cậy

Đăng ký tư vấn

Bảng giá giải thể công ty - chi nhánh

Ngày đăng: 24/11/2016

BẢNG GIÁ GIẢI THỂ CÔNG TY - CHI NHÁNH

Lựa Chọn 1:

Thời Gian

Giá (VNĐ)

1.Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu

14 ngày

1.100.000

(Trọn gói)

2.Đăng báo 3 kỳ

3.Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT

4.Trả con dấu tại Công an

Lựa Chọn 2:

Thời Gian

Giá (VNĐ)

1.Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu

Theo lịch quyết toán của Cơ quan Thuế

3.000.000

(Trọn gói)

2.Đăng báo 3 kỳ

3.Thủ tục, hồ sơ tại Cơ quan Thuế

4. Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT

5. Trả con dấu tại Công an

Lựa Chọn 3:

Thời Gian

Giá (VNĐ)

1.Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu

Theo lịch quyết toán của Cơ quan Thuế

Báo giá đối với từng trường hợp cụ thể

2.Đăng báo 3 kỳ

3.Thủ tục, hồ sơ tại Cơ quan Thuế

4. Hoàn chỉnh sổ sách + Quyết toán với cơ quan thuế

5. Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT

6.Trả con dấu tại Công an

 

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí dịch vụ và lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước, chưa bao gồm thuế  VAT.