GIẢI PHÁP KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

Chính xác - Hiệu quả - Tin cậy

Đăng ký tư vấn

Bảng giá khai báo thuế GTGT (VAT)

Ngày đăng: 18/11/2016

BẢNG GIÁ CHI TIẾT DỊCH VỤ KHAI THUẾ GTGT

(Chỉ khai thuế GTGT không bao gồm làm sổ kế toán) 

 

STT

SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ

PHÍ/ THÁNG (VND)

1

 Không phát sinh

300.000 

2

 Từ 01 - 05 hóa  đơn

400.000 

3

 Từ 06 -10 hóa đơn

500.000 

4

 Từ 11- 15 hóa đơn

550.000 

5

 Từ 16 - 20 hóa đơn

600.000 

6

 Từ 21 - 25 hóa đơn

650.000 

7

 Từ 26 - 30 hóa đơn

700.000 

8

 Từ 31 - 35 hóa đơn

750.000 

9

 Từ 51- 80 hóa đơn

850.000 

10

 Từ 80 -100 hóa đơn

1.000.000 

11

 Từ 101 – 150 hóa đơn

1.500.000 

12

 Trên 200 hoá đơn

2.200.000 

 

 Ghi chú:

  • Biểu giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT
  • Miễn phí BCT tháng đầu tiên và giảm 10% 03 tháng tiếp theo.
  • Giảm 15% khi đăng ký mua Chữ Ký Số + Cổng kê khai thuế qua mạng