GIẢI PHÁP KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

Chính xác - Hiệu quả - Tin cậy

Đăng ký tư vấn

Bảng giá thành lập doanh nghiệp

Ngày đăng: 18/11/2016

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Lựa Chọn 1:

   Giấy Phép + Con Dấu

Thời Gian

Giá Trọn Gói

(VNĐ)

   Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu

7 ngày

1.200.000

    Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

    Đăng ký xin cấp con dấu

 

Lựa Chọn 2:

Giấy Phép + Con Dấu + Đăng Báo

Thời Gian

Giá Trọn Gói

(VNĐ)

     Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu

7 ngày

1.400.000

     Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

     Đăng ký xin cấp con dấu

     Đăng báo 3 kỳ

 

Lựa Chọn 3:

Giấy Phép + Con Dấu + Đăng Báo + Làm Hồ Sơ Thuế Ban Đầu

Thời Gian

Giá Trọn Gói

(VNĐ)

     Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu

14 ngày

1.700.000

     Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

     Đăng ký xin cấp con dấu

     Đăng báo 3 kỳ

     Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

     Miễn phí: Báo cáo thuế tháng đầu tiên

 

Lựa Chọn 4:

Giấy Phép + Con Dấu + Đăng Báo + Làm Hồ Sơ Thuế Ban Đầu + Chữ Ký Số và Phần Mềm Kê Khai Thuế Qua Mạng

Thời Gian

Giá Trọn Gói

(VNĐ)

     Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu

14 ngày

2.700.000

     Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

     Đăng ký xin cấp con dấu

     Đăng báo 3 kỳ

     Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

      Kê khai thuế qua mạng ( Chữ ký số + cổng kê khai)  

      Miễn phí: Báo cáo thuế tháng đầu tiên

 

LƯU Ý: Giá trên đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí dịch vụ và lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước, chưa bao gồm VAT