GIẢI PHÁP KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

Chính xác - Hiệu quả - Tin cậy

Đăng ký tư vấn

Các thủ tục thay đổi

 • Thay đổi giám đốc công ty cổ phần

  Thay đổi giám đốc công ty cổ phần

  Trong công ty cổ phần, Giám đốc là người quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Sẽ có hai trường hợp xảy ra

  03/07/2018
 • Thay đổi vốn điều lệ

  Thay đổi vốn điều lệ

  Thay đổi vốn điều lệ có hai hình thức chính là tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ. Khi thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  03/07/2018
 • Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn

  Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn

  Với dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn tại An Phát Luật, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục thay đổi thành viên góp vốn một cách nhanh chóng, chính xác,bảo mật với chi phí dịch vụ thấp nhất.

  03/07/2018
 • Thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty

  Thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty

  nhiều doanh nghiệp có sự thay đổi về quy mô, hoạt động sản xuất kinh doanh nên thường có xu hướng tìm kiếm các địa chỉ kinh doanh mới phù hợp hơn.

  03/07/2018