GIẢI PHÁP KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

Chính xác - Hiệu quả - Tin cậy

Đăng ký tư vấn

Dịch vụ kế toán

 • Dịch vụ kế toán tại TPHCM

  Dịch vụ kế toán tại TPHCM

  Lập hồ sơ thuế ban đầu, khai báo thuế, quyết toán thuế và các dịch vụ kế toán trọn gói dành cho doanh nghiệp

  18/11/2016
 • Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

  Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

  Sau khi nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Doanh Nghiệp cần phải tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý thuế ban đầu để nộp tại chi cục thuế Quận/ Huyện, nơi Doanh Nghiệp đặt trụ sở để mua sổ sách kế toán.

  18/11/2016
 • Dịch vụ khai báo thuế hàng tháng

  Dịch vụ khai báo thuế hàng tháng

  Báo cáo thuế hàng tháng là hoạt động kê khai, nộp báo cáo thuế Giá trị gia tăng của doanh nghiệp tại Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  18/11/2016
 • Dịch vụ quyết toán thuế

  Dịch vụ quyết toán thuế

  Quyết toán thuế là công việc bắt buộc của một doanh nghiệp sau một thời gian thành lập, thông thường là sau 5 năm, còn doanh nghiệp lớn thì có khi một năm quyết toán thuế một lần

  18/11/2016
 • Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

  Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

  Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  18/11/2016
 • Dịch vụ kế toán trọn gói

  Dịch vụ kế toán trọn gói

  Thực hiện các thủ tục khai báo thuế, dịch vụ sổ sách kế toán trọn gói, tư vấn chi phí doanh thu, hóa đơn , thuế cho doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp giải trình các vấn đề phát sinh

  12/11/2017