GIẢI PHÁP KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

Chính xác - Hiệu quả - Tin cậy

Đăng ký tư vấn

Thành lập công ty Liên Doanh

Ngày đăng: 24/11/2016

Dịch vụ thành lập công ty liên doanh, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn mọi thủ tục và hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập công ty liên doanh và quản lý công ty liên doanh.

Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí: 0937 69 75 79 (Mr.Sang)

 

Khi đến với chúng tôi bạn sẽ được:

- Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty liên doanh nước ngoài;

- Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị thành lập công ty;

- Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu của các bên tham gia trong công ty;

- Cơ cấu thành viên công ty liên doanh nước ngoài;

- Tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp;

- Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới), tư vấn những điều kiện trước, những điều kiện sau đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh;

- Tư vấn về kiến thức thuế của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động;

- Tư vấn xin ưu đãi đầu tư đối với công ty liên doanh nước ngoài;

- Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên công ty khi quyết toán sau năm tài chính;

 • Tư vấn về các vấn đề thuế đối với doanh nghiệp khi đi vào hoạt động Cung cấp mẫu tờ khai và hướng dẫn kê khai thuế.
 • Thủ tục thành lập công ty liên doanh

  Công ty liên doanh được hiểu là một loại hình hợp tác giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài với nhau để cùng nhau thực hiện dự án. Theo biểu cam kết về WTO, đối với một số ngành nghề kinh doanh, Việt Nam chỉ cho phép thành lập công ty liên doanh mà không cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. LUẬT AN PHÁT với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài xin được giới thiệu dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư tham khảo.

  Theo quy định của Luật đầu tư 2014, công ty liên doanh hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hai giấy này không còn đồng thời là một như trước đây.

  Để thành lập công ty liên doanh nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục thành lập công ty liên doanh, thủ tục cụ thể như sau:

  1. Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thủ tục này được thực hiện như sau:

  Đối với những dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì: sau năm ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

  Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

  1. a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ đầy đủ giấy tờ theo quy định cho cơ quan đăng ký đầu tư;
  2. b) Sau mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đối với những trường hợp từ chối hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do từ chối hồ sơ.
  3. Đăng ký thành lập doanh nghiệp liên doanh
  • Biên bản về việc họp các thành viên của doanh nghiệp trước khi thành lập;
  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp liên doanh;
  • Điều lệ Công ty liên doanh sẽ thành lập;
  • Danh sách thành viên sáng lập của công ty liên doanh;
  • Giấy ủy quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức;
  • Biên bản họp về việc góp vốn thành lập của các thành viên sáng lập;

  Thủ tục đăng ký con dấu công ty

  Doanh nghiệp thực hiện đăng ký mẫu dấu công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định. Trong ba ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành đăng ký mẫu dấu trên công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục thành lập công ty liên doanh, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty AN PHÁT LUẬT 

  Hotline: 093.204.3339 - 0937697579

  Email: gialuat779@gmail.com