GIẢI PHÁP KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

Chính xác - Hiệu quả - Tin cậy

Đăng ký tư vấn

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Ngày đăng: 19/11/2016

Công ty An Phát Luật chuyên tư vấn và hỗ trợ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên chất lượng Chính xác - Hiệu quả - Tin cậy

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là gì?

Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:

- Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

- Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần;

Qua khai niêm công ty tnhh 2 thành viên trở lên ta thấy:

- Về cơ bản công ty tnhh 2 thành viên trở lên hoạt động tuân theo Luật Doanh nghiệp, giông như các loại hình công ty khác;

- Khác biệt cơ bản là công ty tnhh 2 tv, tối thiểu là có hai (02) thành viên, tối đa là năm mươi (50) thành viên;

- Công ty tnhh 2 thành viên trở lên không được phát hành chứng khoán;

Xin vui lòng liên hệ: 0937 69 75 79 - 093 204 33 39 (Mr. Sang) để được tư vấn miễn phí